Till minne av Dan Gryth Akutbilsläkare, Docent och Anestesiolog har en prehospital forskningsfond initierats. Fonden förvaltas av Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan. Styrgrupp kommer att bildas som beslutar om kriterier för hur de insamlade medlen skall användas. Ett specifikt Swish 123 618 0269 Konto SEB 5150 10 706 65 är startat för ändamålet. Uppdateringar kommer fortlöpande.