Till minne av Dan Gryth Akutbilsläkare, Docent och Anestesiolog har en prehospital forskningsfond initierats. Fonden förvaltas av Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan. Styrgrupp med representant från bl.a Dan´s anhöriga beslutar om utdelning efter skriftlig ansökan. Ett specifikt Swish 123 618 0269 Konto SEB 5150 10 706 65 är startat för ändamålet. Kontakt via mail: dg@blaljusisamverkan.se