Swish: 123 184 9173 | Bankgiro: 503-2313

Samtal med Försvars- och Civilförsvarsministrarna

Onsdagen den 10 april var en betydelsefull dag då vi blev inbjudna till ett viktigt samtal med Försvarsminister Pål Jonson och Civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin. Syftet med mötet var att diskutera hur vi tillsammans kan påverka och underlätta de ideella organisationernas arbete för Ukraina. Det var en givande och konstruktiv diskussion där vi lyfte flera viktiga frågor.

En av de frågor som diskuterades var regeringens möjligheter att påverka Regioner och Kommuner att donera utrangerade fordon till förmån för Ukraina. Det är en viktig insats som kan göra stor skillnad för det pågående humanitära arbetet i Ukraina. Genom att få Regioner och Kommuner att bidra med fordon kan hjälpen snabbt och effektivt nå fram till de som behöver det mest.

Vi diskuterade även möjligheten att öka medvetenheten kring situationen i Ukraina och hur vi kan mobilisera stöd från olika håll. Genom att sprida information och engagera fler människor kan vi öka medvetenheten och stödet för Ukraina.

Sammanfattningsvis var samtalet med Försvarsminister Pål Jonson och Civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin mycket givande och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att stödja Ukraina i denna svåra tid.